Zygmunt Korga

Dyrektor techniczny MERA-ELZAB. Zakładów w których powstał jeden z pierwszych polskich komputerów osobistych Meritum I a później Meritum 2

Opis komputera Meritum
Historia Elzab
Historia Meritum
Czy pamiętacie polski komputer osobisty Meritum?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License