User Control

Własna kontrolka. Kontrolka, którą samemu się tworzy. Taką kontrolkę można stworzyć np. w Visual Studio, czyli w środowisku programistycznym. Tłumaczenie wprost: kontrolka użytkownika. Dla twórców Visual Studio użytkownikami są programiści. Dla programistów użytkownikami są użytkownicy pisanego programu. To powoduje komplikacje. Dlatego w filmach i na codzień stosuję tłumaczenie własna kontrolka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License