Tworzenie Quizu

Tworzenie quizu

Metoda Add Quizz

Metoda pozwala dodać nowy quiz.

Wywołanie

Metoda przyjmuje parametry metodą POST albo GET.

http://www.quizz.pl/api.php

Parametry:

method=addQuizz - obowiązkowe
securityCode - obowiązkowe - klucz dostępu do API (skontaktuj się z nami)
data - XML z danymi quizu

data to XML z danymi quizu (tytuł, opis, obrazek), pytaniami i odpowiedziami oraz wynikami.

Przykładowa budowa XMLa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<quizzes>
 <quizz>
  <title>Tytuł quizu</title>
  <descr>Opis quizu</descr>
  <tags>Tags</tags>
  <image>http://Obrazek</image>
  <private>0</private>
  <save>0</save>
  <results>

   <result>
    <title>Wynik 1</title>
    <descr>Opis 1</descr>
    <image>http://Obrazek</image>
    <id>1</id>
   </result>
   <result>

    <title>Wynik 2</title>
    <descr>Opis 2</descr>
    <image>http://Obrazek2</image>
    <id>2</id>
   </result>
  </results>
  <questions>

   <question>
    <title>Pytanie 1</title>
    <answers>
     <answer>
      <title>Odpowiedz 1 Pytanie 1</title>
      <result_id>1</result_id>
     </answer>

     <answer>
      <title>Odpowiedz 2 Pytanie 1</title>
      <result_id>2</result_id>
     </answer>
    </answers>
   </question>
   <question>
    <title>Pytanie 2</title>

    <answers>
     <answer>
      <title>Odpowiedz 1 Pytanie 2</title>
      <result_id>1</result_id>
     </answer>
     <answer>
      <title>Odpowiedz 2 Pytanie 2</title>

      <result_id>2</result_id>
     </answer>
    </answers>
   </question>
  </questions>
 </quizz>
</quizzes>

Parametr save i private moga przyjmować wartość 0 albo 1.
Parametr save określa czy wyniki quizu mają być zapisywane.
Parametr private określa czy quiz ma charakter prywatny / indywidualny.
Domyślne wartości tych parametrów to 0.

Nowość!
Parametr language określa ID języka quizu. Kody Języków

Przykład wywołania tej metody API za pomocą cURL w PHP, gdzie $xml_string_data zawiera powyższy XML:

  $url = 'http://www.quizz.pl/api.php';
  $fields = array(
        'method' => "addQuizz",
        'data'=> $xml_string_data,
        'securityCode' => "twoj_kod"
      );

  $fields_string = "";
  foreach($fields as $key=>$value) 
  { 
   $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; 
  }
  $fields_string = rtrim($fields_string,'&');

  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, 1); //count($fields));
  curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$fields_string);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array (
    "Expect: "
  ));

  $result = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);

  if ($result === false || $info['http_code'] != 200) {
   $result = "<br>No cURL data returned for $url [". $info['http_code']. "]";
   if (curl_error($ch))
   $result .= "\n". curl_error($ch);
   echo $result;
   }
  else {
    echo "<br>Udane zapytanie";
    echo "<br><br>Wynik:<br><br>";
    echo $result;
  }

Przykład tworzenia XML-a z danymi quizu na podstawie prostych tablic:

 $results = array();
 $results [] = array(
 'title' => 'Wynik 1',
 'descr' => 'Opis 1',
 'image' => 'http://Obrazek',
 'id' => '1'
 );
 $results [] = array(
 'title' => 'Wynik 2',
 'descr' => 'Opis 2',
 'image' => 'http://Obrazek2',
 'id' => '2'
 );

 $answers = array();
 $answers [] = array(
  'title' => 'Odpowiedz 1 Pytanie 1',
  'result_id' => '1'
 );

 $answers [] = array(
  'title' => 'Odpowiedz 2 Pytanie 1',
  'result_id' => '2'
 );

 $questions = array();
 $questions [] = array(
 'title' => 'Pytanie 1',
 'answers' => $answers
 );

 $answers = array();
 $answers [] = array(
  'title' => 'Odpowiedz 1 Pytanie 2',
  'result_id' => '1'
 );

 $answers [] = array(
  'title' => 'Odpowiedz 2 Pytanie 2',
  'result_id' => '2'
 );

 $questions [] = array(
 'title' => 'Pytanie 2',
 'answers' => $answers
 );

 $quizData["title"] = "Tytuł quizu";
 $quizData["descr"] = "Opis quizu";
 $quizData["tags"] = "Tags";
 $quizData["save"] = "0";
 $quizData["private"] = "0";
 $quizData["image"] = "http://Obrazek";

$xml = createQuzzXML($quizData, $questions, $results);

 function createQuzzXML($quizz_data, $questions, $results)
 { 
   $doc = new DOMDocument('1.0', 'utf-8');
   $doc->formatOutput = true;

   $quizzes = $doc->createElement("quizzes");
   $quizz = $doc->createElement("quizz");
   $quizzes->appendChild($quizz);
   $doc->appendChild($quizzes);

   $title = $doc->createElement( "title" );
   $title->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["title"] ));
   $quizz->appendChild($title);

   $descr = $doc->createElement( "descr" );
   $descr->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["descr"] ));
   $quizz->appendChild($descr);

   $tags = $doc->createElement( "tags" );
   $tags->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["tags"] ));
   $quizz->appendChild($tags);

   $image = $doc->createElement( "image" );
   $image->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["image"] ));
   $quizz->appendChild($image);

   $save = $doc->createElement( "save" );
   $save->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["save"] ));
   $quizz->appendChild($save);

   $private = $doc->createElement( "private" );
   $private ->appendChild($doc->createTextNode( $quizz_data["private "] ));
   $quizz->appendChild($private );

   $w = $doc->createElement( "results" );
   $quizz->appendChild( $w );

   foreach( $results as $result )
   {
      $b = $doc->createElement( "result" );

         $title = $doc->createElement( "title" );
         $title->appendChild($doc->createTextNode( $result['title'] ));
         $b->appendChild( $title );

         $descr = $doc->createElement( "descr" );
         $descr->appendChild($doc->createTextNode( $result['descr'] ));
         $b->appendChild( $descr );

         $image = $doc->createElement( "image" );
         $image->appendChild($doc->createTextNode( $result['image'] ));
         $b->appendChild( $image );

         $id = $doc->createElement( "id" );
         $id->appendChild($doc->createTextNode( $result['id'] ));
         $b->appendChild( $id );

      $w->appendChild( $b );
   }

   $r = $doc->createElement( "questions" );
   $quizz->appendChild( $r );

   foreach( $questions as $question )
   {
      $b = $doc->createElement( "question" );

      $title = $doc->createElement( "title" );
      $title->appendChild($doc->createTextNode( $question['title'] ));
      $b->appendChild( $title );

      $q = $doc->createElement("answers");         

      $answers = $question['answers'];

      foreach ( $answers as $answer)
      {
        $qq = $doc->createElement("answer");

        $title = $doc->createElement( "title" );
        $title->appendChild($doc->createTextNode( $answer['title'] ));
        $qq->appendChild( $title );

        $result_id = $doc->createElement( "result_id" );
        $result_id->appendChild($doc->createTextNode( $answer['result_id'] ));
        $qq->appendChild( $result_id );

        $q->appendChild($qq);
      }
      $b->appendChild($q);

      $r->appendChild( $b );
   }

   return $doc->saveXML();
 }

Uwagi do XML-a

Tagi quizu powinny być oddzielone przecinkiem.
Obrazki powinny być pełnym adresem URL do obrazka w sieci.
Każdy wynik musi mieć nadane id (np. 1,2,3…), a każda odpowiedź wskazywać na konkretny wynik. Służy do tego pole result_id.

Wynik

Wynikiem wywołania metody jest ID stworzonego quizu.

Pobieranie listy obrazków do użycia w Quizie

Metoda Get Images

Metoda pozwala pobrać obrazki, które mogą być używane do tworzenia quizu. Jest to niewielki zbiór przykładowych obrazków, które można wykorzystać. Oczywiście do tworzenia quizów można korzystać z dowolnych obrazków o ile ma się prawa do korzystania z nich.

Wywołanie

Metoda nie przyjmuje żadnych parametrów:
http://www.quizz.pl/api.php?method=GetImages

Wynik:

Metoda zwraca URLe obrazków oddzielne średnikiem

Przykład wyniku:

http://img401.imageshack.us/img401/63/normalsaintpatricksdays.png;http://img50.imageshack.us/img50/7105/beztytuuwdg.png;http://img213.imageshack.us/img213/6035/emoboys.jpg;http://img200.imageshack.us/img200/9329/luzikczowieku.jpg;http://img368.imageshack.us/img368/6514/beztytuum.jpg;http://img508.imageshack.us/i/mileycyrusstyl.jpg;http://img362.imageshack.us/i/pirateband.jpg;http://img103.imageshack.us/img103/2025/autek.jpg;http://img368.imageshack.us/img368/7548/26666687.gif;http://img128.imageshack.us/i/28444634.jpg;http://img180.imageshack.us/img180/103/psychoy.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License