Ryszard Tadeusiewicz

Automatyk, rektor Akademii Górniczo Hutniczej (1998-2005), członek Polskiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wikipedia
Strona domowa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License