Quizy Api

API

API quizzów ma uproszczoną budowę, aby mogło być używane wygodniej niż standardowe API.
API pozwala integrować quizzy z Twoimi stronami internetowymi.
Zwracane teksty są w formacie UTF-8.

Pobieranie listy quizów

Wyszukiwanie quizów
Pobieranie quizu

Tworzenie quizu
Inne
Kody języków
FAQ

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License