Query

Zapytanie. Jest to ciąg tekstu zrozumiały dla człowieka, który wyciąga dane z bazy danych. Tłumacze Accessa przetłumaczyli Query jako kwerenda. Jest to tak nieudane tłumaczenie jak drążkowy wpływacz. Teraz raczej stosuje się tłumaczenie jako zapytanie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License