Przesłanki za dodaniem

Tutaj próbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie rozpoznać osobę nadającą się na listę Polaków w tech.

Przede wszystkim celem tej listy jest zgromadzenie rzetelnej i aktualnej informacji o osobach zaangażowanych kiedyś albo dzisiaj w rozwój branży.

Poniższe przesłanki powinny ułatwić decyzję o tym dla kogo ta lista jest przeznaczona. Jeżeli masz własne pomysły pamiętaj, że możesz uzupełniać i rozszerzać tą listę:

- cytowanie w ważniejszych mediach danej osoby
- stworzenie serwisu, który trafi do TOP 100 polskiej Alexy
- wywiad w uznanym piśmie branżowym
- stworzenie pionierskiego rozwiązania technologicznego
- udział w konferencjach jako prelegent
- kilka książek na koncie
- działalność na rzecz rozwoju, wspierania społeczności zgromadzonych wokół tech
- wygrana albo wysokie miejsce w prestiżowym konkursie
- znana aplikacja
- wyróżniająca się działalność akademicka

Wiki skupia się wokół tematyki internetu, informatyki i technologii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License