Proof Of Concept

Próba pomysłu, dowód koncepcji. Dowód koncepcji brzmi poważniej i nadaje się do pisania niezrozumiałych dla nikogo wypracowań. Próba pomysłu ma koncepcyjnie podobne znaczenie co dowód koncepcji, ale jest bardziej potoczna, przez co bardziej zrozumiała dla większej grupy osób. Próbą pomysłu może być na przykład prototyp. Tak samo jak prototyp pojazdu, prototyp oprogramowania sprawdza najważniejsze funkcje tegoż. Próbą pomysłu może być też demo, albo wykonanie praktycznych analiz na papierze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License