Prawa Autorskie Faq

Tutaj będą zbierać się pytania i odpowiedzi na temat praw autorskich w Polsce jakie kiedykolwiek chciałbyś zadać. Jest to obecny stan prawny.

Czym jest utwór?

To przejaw twórczej działalności człowieka o indywidualnym charakterze. Utworami nie są w szczególności ustawy, akty normatywne, projekty ustaw, dokumenty urzędowe, opisy patentowe i proste informacje prasowe.

Nie mogę znaleźć informacji o tym, czy program/utwór/plik można używać komercyjnie, czy więc mogę?

Nie. Taka zgoda musi być udzielona wyraźnie i wprost.

Czy mogę kopiować albo kserować legalnie utwory dla mnie, znajomych, rodziny?

Tak pozwala na to dozwolony użytek określający, że możesz w celach prywatnych korzystać z utworów.
Inną sprawą jest jednak dzielenie się utworami prywatnie, a sposób ich zdobycia.

Na czym polega prawo cytatu?

Mówi ono, że możesz w celach naukowych albo dydaktycznych albo wynikających z cech gatunkowych utworu cytować fragmenty innych utworów (nie tylko tekst, ale też audio/video) o ile podasz autora i źródło.

Nie mogę znaleźć informacji czy wolno kopiować, upubliczniać itp. dany utwór, czy więc mogę?

Nie. Taka zgoda musi być udzielona wyraźnie i wprost.

Czy autorzy tracą/zyskują pieniądze na piractwie?

Nie zostało to udowodnione.

Czy istnieje prawo, które mówi, że można trzymać utwór X czasu na dysku i go skasować po upłynięciu, aby być w zgodzie z prawem?

Nie.

Kupiłem utwór za granicą. Czy w Polsce podlega on prawom autorskim gdzie został stworzony czy polskim?

Polskim.

Czy można opatentować pomysł / algorytm?

Nie.

Po ilu latach wygasają prawa autorskie?

Po 70 latach od śmierci ostatniego autora.

Czy wszystkie utwory są objęte restrykcyjnymi prawami autorskimi?

Nie. Są utwory w domenie publicznej i na różnych liberalnych licencjach np. Creative Commons.

Czy w Polsce jest podatek od piractwa / kserowania?

Tak. Zbieraniem tego podatku zajmuje się Kopipol. Podatek jest odprowadzany od wpływów z punktów ksero, urządzeń skanujących, kserokopiarek, papieru ksero, faksów, wież, magnetowidów, magnetofonów, odtwarzaczy CD, MP3, płyt CD, DVD, nagrywarek, dysków twardych i kart pamięci.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License