Pobieranie Quizu

Umieszczanie quizu na stronie

Przykład: Jeżeli chcesz umieścić na stronie quiz o ID 254 dodaj do Twojej strony taki kod:

<iframe width="260px" height="260px" scrolling="no" frameborder="no" align="center" style='margin-left: 400px; margin-top: 200px;' 
src="http://www.quizz.pl/o.php?i=254"></iframe>

Umieszczanie szczegółowo zostało opisane w działe Quizy Widget

Drukowanie quizu

Aby wydrukować quiz wystarczy umieścić link do dokumentu przygotowanego do wydruku i podać idAnkiety.

Przykład linku:

http://grono.net/dev/app/quizz/index.php?akcja=wydrukuj&idAnkiety=286&ajax=true

Quiz w pliku PDF

Aby pobrać quiz w postaci PDF wystarczy umieścić link do dokumentu PDF i podać idAnkiety.

Przykład linku:

http://cyber-flick.com/test/quizz/index.php?akcja=wydrukuj&idAnkiety=286&ajax=true&f=pdf

Pobieranie podstawowych informacji o quizie

Metoda Get Basic Quiz Data v1

Wypróbuj w testerze API

Metoda pobiera podstawowe dane quizu o podanym ID: tytuł, opis, tagi i liczbę wypełnień

Wywołanie

http://www.quizz.pl/api.php?method=GetBasicQuizDatav1&id=711

Parametry:

id - ID quizu

Wynik

Metoda zwraca tytuł, opis, tagi quizu i liczbę wypełnień oddzielone średnikami

Przykład wyniku:

SZKOŁA (ciąg dalszy) - Czy dobrze się uczysz?;Ta ankieta odpowie Ci na to pytanie!;szkoła, nauka, książki, praca domowa, lekcje, szkoła; 849

Wysyłanie darmowego quizu na komórkę SMS-em

Metoda Send SMS

Metoda ta pozwala wysłać na dowolny numer komórki (9 cyfr) quizz w wersji komórkowej. Usługa jest całkowicie darmowa.

Wywołanie
http://quizz.pl/api.php?method=sendsms

Parametry

quizzId - identyfikator quizzu
cellNumber - 9 cyfrowy numer telefonu, na który ma zostać wysłany quizz

Przykład wywołania wprost

http://quizz.pl/api.php?quizzId=586&cellNumber=666895956&method=sendsms

Przykład użycia w języku JavaScript

<script type="text/javascript">
 <!--
 function newXMLHttpRequest() {
  var xmlreq = false;
  if (window.XMLHttpRequest) {
   xmlreq = new XMLHttpRequest();
  } else if (window.ActiveXObject) {
   try { 
    xmlreq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
   } catch (e1) { 
    try {
     xmlreq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    } catch (e2) { } } }
   return xmlreq;
 } 

 function sendSMS(){
   var req = newXMLHttpRequest();
   req.open("GET", "http://quizz.pl/api.php?quizzId=586&cellNumber=666895956&method=sendsms", true);
   req.send();
 }
 sendSMS();
 -->
 </script>

Pobieranie ID quizu na postawie miłej nazwy (nice name)

Metoda Nice To Id

Metoda zwraca ID quizzu o podanej miłej nazwie. Nazwa nice url to nazwa quizu pozbawiona wszystkich znaków poza literami, liczbami i myślnikami. Nice url jest unikalne tak samo jak ID.

Wywołanie

http://quizz.pl/api.php?method=NiceToId&nice_name=szkola-ciag-dalszy-czy-dobrze-sie-uczysz-

Parametry: nice_name - miła nazwa quizu

Wynik

Metoda zwraca ID quizu

Przykład wyniku:

711

Pobieranie miłej nazwy (nice name) na podstawie ID

Metoda Id To Nice

Metoda zwraca miłą nazwę quizu o podanej nazwie.

Wywołanie

http://quizz.pl/api.php?method=IdToNice&id=711

Parametry: id - ID quizu

Wynik

Metoda zwraca miłą nazwę quizu

Przykład wyniku:

szkola-ciag-dalszy-czy-dobrze-sie-uczysz-

Pobieranie obrazka Quizu

Metoda Get Quiz Image v1

Metoda pobiera obrazek quizu

Wywołanie

http://www.quizz.pl/api.php?method=GetQuizImagev1&id=711

Parametry:

id - ID quizu

Wynik

Metoda adres URL obrazka quizu

Przykład wyniku:

http://img94.imageshack.us/img94/2180/sowa1.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License