Piotr Jerzy Durka

Doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Zakładu Fizyki Biomedycznej.
Pracuje nad interfejsem człowiek - komputer.

Filmy

Neuroobrazowanie na TVN24

Włączanie światła robotem sterowanym umysłem

Linki

Strona uczelniana

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License