Kody języków

Quizy mają wersje językowe. Każdemu językowi odpowiada określony kod.
0 - język polski
236 - język angielski
232 - czeski
itd. Aby uzyskać wszystkie kody skontaktuj się z nami. Możemy udostępnić listę język-kod języka przez metodę API, albo podesłać konkretny kod. Obsługiwanych jest 228 języków.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License