Jerzy Brzeziński

Prof. dr. hab. Jerzy Brzeziński jest informatykiem, profesorem nauk technicznych.

W 1977 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora uzyskał w roku 1982, a doktora habilitowanego w 1989. Od 1991 jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Poznańskiej, a od 2001 profesorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1996 roku kieruje Zakładem Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1994 -1999 był kierownikiem Zakładu Rozproszonych Systemów Informatycznych NASK, a obecnie pełnił funkcję przewodniczącym Rady Naukowej NASK. Od 1993 jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Informatyki PAN. Był członkiem Sekcji Telekomunikacji i Sekcji Informatyki Komitetu Badań Naukowych. Podjął też prace w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Zespole Informatyki i Telekomunikacji, KT Nr 302 ds. Zastosowań Informatyki w Ochronie Zdrowia. Od 2005 jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie rozproszonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, w tym w szczególności konstrukcji i analizy algorytmów rozproszonych, oceny stanu globalnego asynchronicznych systemów rozproszonych, konstrukcji rozproszonych systemów tolerujących uszkodzenia, odtwarzania stanu w systemach rozproszonych, modeli spójności w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną, gwarancji sesji w rozproszonych systemach mobilnych.

Ogółem jego dorobek naukowo-badawczy obejmuje: monografię, 2 rozprawy, ponad 100 artykułów naukowych, ponad 80 opracowań niepublikowanych i 3 patenty. Artykuły naukowe ukazały się m.in. w czasopismach: IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Computers, Journal of Parallel and Distributed Computing, European Journal of Operational Research, Annales des Télécommunications, Microprocessing and Microprogramming, LNCS, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - oraz materiałach licznych konferencji krajowych i zagranicznych.
Brał udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, kierując pięcioma grantami KBN i dwoma międzynarodowymi.

Kierował też dużymi projektami informatycznymi na zlecenie koncernów zachodnich i dużym projektem dla służby zdrowia. Przygotowywał wiele ekspertyz i opinii dotyczących zaawansowanych przedsięwzięć informatycznych w Polsce.

Prowadził zajęcia z wielu przedmiotów a od kilku lat wykłada Systemy operacyjne, Przetwarzanie rozproszone oraz Rozproszone systemy operacyjne.
Uzyskał liczne wyróżnienia, m.in. Nagrody MNSWiT, Nagrodę Wojewódzka, Nagrody MEN, Nagrodę Sekretarza Wydziału IV PAN, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Jest członkiem PTI, IEEE CS, ACM.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License