Inne

Metoda Get Stats v1

Metoda ta zwraca informację o statystykach wyników quizzu.

Wywołanie

http://www.quizz.pl/api.php?method=getStatsv1&quizzId=702

Parametr: quizzId - ID quizzu

Wynik

Wynikiem są: nazwa wyniku quizzu i liczba osób ile uzyskało taki wynik oddzielone przecinkiem. Pary oddzielone są średnikiem.

Przykład wyniku:

Studia dziennikarskie,5280;Studia aktorskie reżyseria teatr,2179;Studia informatyczne grafika komputerowa,2093;Sutdia naukowe matematyczne genetyczne,2008;Sutdia medyczne farmaceutyczne,1851;Filologia polska,993;

Metoda Get Stats Google Charts v1

Metoda ta zwraca informację o statystykach wyników quizzu w postaci gotowej do użycia przez API wykresów Google analogicznie do Get Stats v1.

Wywołanie

http://www.quizz.pl/api.php?method=getStatsGoogleChartsv1&quizzId=702

Parametr: quizzId - ID quizzu

Wynik

Metoda ta zwraca informację o statystykach wyników quizzu w postaci gotowej do użycia przez API wykresów Google.
Wartości są znormalizowane do procentów, ich suma = 100.

Przykład wyniku:

chd=t:45,45,5,5&chl=Uczestnik|Zapowiadającysieorganizator|Pożądnyczłowiek:o|Gwuzidziprogramu

Przykład użycia z API Wykresów Google

$tresc = file_get_contents("http://www.quizz.pl/api.php?method=getStatsGoogleChartsv1&quizzId=703");
echo "<img src='http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=250x100&" . $tresc . "'>";

Metoda App Stats

Metoda zwraca zmianę w liczbie nowych użytkowników aplikacji na zasadach dziennych w postaci przeznaczonej do wykresu Google Charts.

Wywołanie

http://www.quizz.pl/api.php?method=appStats

Parametry: brak

Wynik

Metoda zwraca informację o zmianie liczby nowych użytkowników aplikacji według dni. Wartości są znormalizowane.

Przykład wyniku:

chd=t:27.9,23.1,26,29.9,41.9,32.7,27.5,31.9,27.6,34.6,39.1,36.1,44.3,53.4,36.2,40.2,43.6,37.4,35.2,40.5,44.5,37.8,33.8,41.1,43.2,47.4,66,70.3,58.5&chxl=0:|2010-04-09|||||2010-04-04|||||2010-03-30|||||2010-03-25|||||2010-03-20|||||2010-03-15||||1:||Liczba

Przykład użycia z API Wykresów Google

$tresc = file_get_contents("http://www.quizz.pl/api.php?method=appStats");
echo "<h2>Liczba użytkowników dziennie</h2>";
echo "<center><img src='http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=600x300&chxt=x,y&" . $tresc . "'></center>";
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License