Form

Formatka. Stosuje się też wprost form albo okno. Jednak formatka jest bardziej techniczne niż okno i bardziej wygodne niż forma. Dlatego zazwyczaj stosuje się tłumaczenie formatka dla angielskiego form. Tłumaczenia okno stosuje się dla angielskiego window.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License