Design Time

Czas projektowania. Jest to po prostu czas w którym programista projektuje aplikację. Tego określenia używa się głównie do określenia czasu kiedy programista układa własne kontrolki, albo okno. W skrócie korzysta z wszystkich możliwości środowiska graficznego IDE z WYSIWYG itp.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License