Breakpoint

Punkt przerwania. Miejsce w którym program ma przerwać swoje działanie i pozwolić programiście podejrzeć obecny jego stan, wartości zmiennych itd. Ułatwia to śledzenie działania programu. Na przemieszczanie się po kodzie programu w czasie działania mówi się ‘kroczenie w kodzie’. Podoba mi się to pojęcie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License