Andrzej Smereczyński

W 1990 roku przyłączył Polskę do pierwszej międzynarodowej sieci - protoplasty Internetu o nazwie EARN. Inżynier, technolog i pionier polskiego Internetu. Przyłączenie odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim, a polski węzeł został nazwany PLEARN i był nim komputer klon IBM S/370 od firmy BASF z systemem operacyjnym VM/SP. Łącze dla Polski wynosiło wtedy 9,6 Kb/s. Uzyskanie wszystkich wymaganych zgód od urzędów i instytucji rządowych było czasochłonne z powodu dużej biurokracji, ale udało się dzięki nieznajomości tematu sieci komputerowych ze strony urzędników, którzy traktowali je jako zwykły eksperyment naukowy.

W 1992 roku otrzymał nagrodę Pioneer of the Electronic Frontier za rozwój sieci w Europie Wschodniej od Electronic Frontier Foundation.

Wikipedia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License