Andrzej Blikle

Obecnie: profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), prezes Rady Nadzorczej firmy „A.Blikle Sp. z o.o.”. Jest członkiem około dwudziestu organizacji, a w tym: członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wiceprezesem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, przewodniczącym Rady Centrum im. Adama Smitha.

Wcześniej: m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prezes Warszawskiego Klubu Rotariańskiego, prezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, członek prezydium Zarządu Confederation of the Food and Drink Industries of the EU.

Działalność w zakresie TQM: w latach 1996-99 uczestniczył w corocznych konferencjach Brytyjskiego Towarzystwa Imienia Deminga (w roku 1999 jako wykładowca). W roku 2000 był, z ramienia ONZ-owskiej agendy Umbrella, kierownikiem naukowym grupy polskich przedsiębiorców i trenerów jakości biorącej udział w szkoleniu na temat TQM prowadzonym przez The Association for Overseas Technical Scholarship w Japonii. W latach 1999-2001 przewodniczący Komitetów Programowych oraz wykładowca trzech kolejnych Międzynarodowych Szkół Jakości organizowanych w Polsce przez agendę ONZ — Umbrella. Od roku 1996 prowadzi własne seminarium na temat TQM. Prowadzi również szkolenia dla firm i instytucji z zakresu TQM.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License