Acta

FAQ dot. ACTA

Czy Polska podpisała ACTA?

Tak. 26.01.2011

Co to jest ACTA?

To jest międzynarodowa umowa negocjowana tajnie od kilku lat między kilkoma krajami.
Część ustaleń wyciekła w trakcie przez WikiLeaks.

Jakie ustalenia zawiera ACTA?

Polski rząd opublikował dokument podejrzewany o bycie ACTA 19.01.2011.
Jednak nie ma co do tego pewności, ponadto nie ma pewności czy jest to kompletny dokument, czy nie ma jakichś dodatkowych, nieujawnionych klauzul.

- ACTA będzie ważniejsze niż prawo krajowe
- Urzędnicy nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za stosowanie przepisów ACTA
- jeśli masz wystarczające podstawy by sądzić, że łamiesz prawo autorskie, to tak jakbyś wiedział, że łamiesz prawo autorskie
- jeśli złamiesz prawo autorskie sąd nakaże Ci wypłatę odszkodowania ich właścicielowi w wysokości jaką on sobie dowolnie obliczy np. na podstawie "utraconych zysków" np. jeśli udostępnisz film, a pobierze go 1000 osób to będziesz musiał zapłacić 100x30zł (cena biletu) = 30.000 zł.
- jeśli komputer, albo serwer WWW jest używany głownie do naruszeń zostanie niezwłocznie zniszczony bez rekompensaty na koszt jego właściciela
- pieniądze, które zarobisz bezpośrednio lub pośrednio na łamaniu praw autorskich przepadną lub zostaną przejęte przez państwo bez rekompensaty
- jeśli wydałeś już pieniądze pochodzące z łamania praw autorskich, albo zarobione pośrednio w jego wyniku, państwo przejmie Twój majątek równoważny wartości majątku który w ten sposób uzyskałeś
- właściciel praw autorskich będzie mógł uzyskać przez sąd Twoje nazwisko i adres jeśli podejrzewa Cię o łamanie praw autorskich albo współudział
- wlaściciel praw autorskich będzie mógł uzyskać na podstawie formalnego wniosku od dostawcy internetu Twoje nazwisko i adres jeśli istnieje podejrzenie, że łamałeś prawa autorskie
- właściciel praw autorskich będzie mógł skonfiskować Ci komputer, płyty i serwer jeśli podejrzewa Cię o łamanie praw autorskich
- sąd będzie mógł skonfiskować Twój komputer, płyty, serwery, dokumentację firmy i pieniądze na kontach i w gotówce co do których będzie podejrzenie, że zarobiłeś je pośrednio lub bezpośrednio na łamaniu praw autorskich
- na wniosek właściciela praw autorskich sąd będzie miał bez zbytniej zwłoki zablokować Ci dostęp do internetu i zablokować serwer, hosting, domenę jeśli będziesz podejrzany o łamanie praw autorskich albo zaistnieje groźba tego, że złamiesz prawo autorskie
- wprowadzone zostaną środki doraźne zapobiegające i odstraszające od naruszania praw autorskich
- jeśli nie wiesz, że obchodzisz zabezpieczenia, ale robisz to w takich okolicznościach , aby być tego świadomym, to tak jakbyś wiedział, ze obchodzisz zabezpieczenie
- zakazane będzie sprzedawanie urządzeń, usług i programów, które służą głównie do obchodzenia zabezpieczeń np. DRM, regionalne itp. i nie oferują poza obchodzeniem ważniejszniejszych funkcji klientowi
- zakazane będzie kasowanie autorstwa MP3-ek i innych plików oraz innych informacji np. informacji o prawach autorskich, licencji, czy wbudowanych identyfikatora wskazującego, że plik który pobrałeś z legalnej strony został pobrany przez Ciebie.
- państwo stworzy rejestr przestępstw intelektualnych
- państwo będzie konsultować się w sprawie praw autorskich formalnie i nieformalnie z ich posiadaczami oraz innymi "odpowiednimi" organizacjami
- powstanie komitet ACTA, który będzie udzielał Polsce zaleceń w sprawie praw autorskich
- jeśli Polska nie bedzie obecna na spotkaniu komitetu albo nie wniesie sprzeciwu komitet przyjmie proponowane decyzje
- Umowę negocjowało 40 krajów
- Umowa wchodzi w życie 30 dni od momentu gdy Polska przyjmie, zatwierdzi albo ratyfikuje #ACTA podobnie jak pięć innych krajów

Czy ACTA było konsultowane?

Ministerstwo Kultury uważa, że wysłało dokument do konsultacji do 27 instytucji.
Większość z nich to zrzeszenia twórców.
Na liście zabrakło większości organizacji zrzeszających branżę informatyczną i organizacje obywatelskie.

Czy rząd wiedział o zagrożeniach ze strony ACTA?

Tak.
W maju 2011 roku na spotkaniach grupy Dialog rządu z branżą IT i organizacjami obywatelskimi poruszyły one temat ACTA ostrzegając premiera i ministra cyfryzacji przed zagrożeniami.
Grupa Dialog została powołana rok temu jako miejsce debaty między rządem a organizacjami IT i obywatelskimi nad projektami związanymi z internetem.
Rząd, w tym premier, minister cyfryzacji i kultury wiedzieli o zagrożeniach od organizacji pozarządkowych, PIIT , ISOC, IAB, FOiWO przynajmniej od połowy 2011 roku.
Rząd nie odniósł się do tych ostrzeżeń.

Ponadto Jarosław Gowin też informował o zagrożeniach.
Była znana negatywna opinia 20 profesorów prawa.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 24 stycznia również poinformowała premiera o zagrożeniach.

Czy ACTA coś zmienia w polskim prawie?

Tak, dlatego, że ACTA będzie ważniejsze niż prawo krajowe. Dodatkowo każde nowe przepisy krajowe będą musiały być pisane z uwzględnieniem ustaleń z ACTA nawet jeśli ACTA nie zostanie ratyfikowane.

Czy ACTA musi być ratyfikowane aby zostało wprowadzone w życie?

ACTA mówi o przyjęciu, zaakceptowaniu albo ratyfikacji. Możliwe, że nie jest potrzebna ratyfikacja, aby ACTA weszło w życie.

Czy będzie można zmienić coś w ACTA?

Nie, ponieważ Polska zaakceptowała już treść porozumienia.

Kto jest przeciwko ACTA?

- 20 profesorów prawa
- Komisja Innowacji i Nowoczesnych Technologii
- Polskie Towarzystwo Informatyczne
- Internet Society Poland
- Fundacja Nowoczesna Polska
- Polska Grupa Użytkowników Linuksa
- Panoptykon
- Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
- GIODO
- Electronic Frontier Foundation
- Congressional Research Service
- Fundacja Helsińska
- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
- Związek Pracodawców Branży Internetowej
- Fundacja Projekt Polska
- Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach http://www.chip.pl/news/wydarzenia/prawo-i-polityka/2012/01/adwokaci-protestuja-przeciwko-porozumieniu-acta

Czy Polska musiała podpisać 26.01.2011 roku ACTA?

Nie. Niemcy, Holandia i parę innych krajów tego nie zrobiły.

Ile osób protestowało na ulicach przeciwko ACTA w dniach 25.01-26.01?

Około 70-100 tysięcy.

Jakie reakcje wywołało podpisanie ACTA?

- Konsultant ONZ, członek PAN, współzałożyciel PTI, członek IEEE i ACM, profesor Mieczysław Muraszkiewicz złożył dymisję z Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w ramach protestu przeciwko podpisaniu przez Polskę ACTA.
- Piotr Waglewski aka Vagla jeden z największych znawców aspektów prawa w internecie zrezygnował z udziału w grupie Dialog
- Kader Arif, poseł sprawozdawca w Parlamencie Europejskim zrezygnował ze stanowiska. Wytyka brak negocjacji z z obrońcami praw człowieka, przekładanie bez powodu podpisów, ignorowanie żądań Parlamentu Europejskiego, stosowanie forteli, aby przepchnąć umowę bez alarmowania społeczeństwa, która zagraża dostawcom internetu, producentom leków i europejskim produktom. "Nie będę brał udziału w tej maskaradzie"

Czy z profilu premiera skasowano wulgarne komentarze?

Nie. Większość komentarzy nie była wulgarnych. Skasowano kilka tysięcy komentarzy, większość poprawnych, w tym zaledwie kilka wulgarnych.

Dlaczego ACTA nie było wcześniej udostępnione publicznie?

Ministerstwo Kultury ukrywało dokumenty bez podstaw prawnych i w sprzeczności z Konstytucją.

Czy jest sens debatować nad ACTA?

Zważywszy iż rząd od roku debatował z organizacjami pozarządowymi, w tym reprezentującymi branżę internetową i obywateli, a nie uwzględnił ich uwag wygłoszonych pół roku temu podczas jednego ze spotkań grupy Dialog ani oficjalnych listów z uwagami w pracach nad ACTA można sądzić, że prowadzenie dalszych debat z rządem na temat ACTA będzie dalej nieskuteczne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License